Estudi de disseny gràfic  / enricsatue@hotmail.com  / 93 555 26 15

Logotip per a un
quartet de corda 
Barcelona, 1998

La formidable projecció internacional de la que avui gaudeix el cèlebre quartet de corda Casals, l’any 1998 estava per veure. Ja eren coneguts i apreciats fora de casa, però probablement veient venir les coses van sol·licitar un logotip a un professional. 

I els vam fer un logotip a mida, com el vestit d’un sastre.

Anàvem en compte perque la cosa era compromesa, en el sentit que el client eren quatre i no un de sol, i els hàviem de convènçer a tots: primer lun i després laltre.

Havia de ser fàcil, però sobretot indiscutible. I el vam fer indiscutible per quatre raons, com el nombre de components del conjunt de corda.

La primera raó era representar el número quatre amb una forma geomètrica elemental com és la d’un quadrat. Quadrat=quartet.

La segona raó era evitar el bilingüisme de la paraula quartet. Quartet-cuarteto.

És per això que el quadrat només conté part de la paraula, mentre que la resta la d’afegir el lector mnemotècnicament: si és català llegirà «quartet» i si és castellà llegirà «cuarteto». Així de fàcil, i a més la solució diplomàtica  també serveix per a la majoria de llengües més parlades en el territori de la música: anglès, francès, alemany i italià.

La tercera raó era el color, l’estricte blanc i negre del cromatisme musical d’un instrument com ara el piano, però també, i en aquest cas sobretot, pel costum de vestir esmòquing, corbata de llacet i sabates ben enllustrades, tot sempre indefectiblement negre.

La quarta raó, last but not least, fa referència a la tipografia, la ventafocs de disseny i de la culura visual, doncs ningú no s’adona de la presència de les lletres ni de l’aspecte que tenen ni del que volen transmetre més enllà del seu significat gramatical. En aquest cas, el quartet du el nom d’un excels violoncel·lista català, Pau Casals, músic que llaurà el seu èxit durant la Segona República, a la dècada dels anys trenta. Un periode de la història de la tipografia determinat per la creació i difusió universal de la font de pal anomenada futura. Amb la futura, doncs, vam composar les dues paraules que fan el logotip, i tots tan feliços.